Комшии

Див якутски кон и куче в с. Кузомен в Мурманска област. Селото е част от рибната колективна ферма „Всходи Коммунизма“.

Див якутски кон и куче в с. Кузомен в Мурманска област. Селото е част от рибната колективна ферма „Всходи Коммунизма“.

Лев Федосеев / ТАСС
Див якутски кон и куче в с. Кузомен в Мурманска област.

Див якутски кон и куче в с. Кузомен в Мурманска област. Селото е част от рибната колективна ферма „Всходи Коммунизма“.

"Российская газета". Всички права запазени.