Пътят към свободата

Петнисти елени, пуснати на свобода от природния резерват в планината Стрижамент, южно от Ставропол.

Петнисти елени, пуснати на свобода от природния резерват в планината Стрижамент, южно от Ставропол.

Reuters
Петнисти елени, пуснати на свобода от природния резерват в планината Стрижамент, южно от Ставропол.

Петнисти елени, пуснати на свобода от природния резерват в планината Стрижамент, южно от Ставропол.

"Российская газета". Всички права запазени.