Репетиция преди 9 май

Музикант от руския военен оркестър на репетиция преди Деня на Победата.

Музикант от руския военен оркестър на репетиция преди Деня на Победата.

Reuters
Музикант от руския военен оркестър на репетиция преди Деня на Победата.

Музикант от руския военен оркестър на репетиция преди Деня на Победата.

"Российская газета". Всички права запазени.