„Безсмъртен полк“ в Москва

Участници в акцията „Безсмъртен полк“ по повод 71-та годишнина от победата във Великата Отечествена война (1941-1945).

Участници в акцията „Безсмъртен полк“ по повод 71-та годишнина от победата във Великата Отечествена война (1941-1945).

Максим Блинов / РИА „Новости“
Участници в акцията „Безсмъртен полк“ по повод 71-та годишнина от победата във Великата Отечествена война (1941-1945).

Участници в акцията „Безсмъртен полк“ по повод 71-та годишнина от победата във Великата Отечествена война (1941-1945).

"Российская газета". Всички права запазени.