Крави от Приморието

Обитателите на животновъден комплекс „Армада“ в Приморски край.

Обитателите на животновъден комплекс „Армада“ в Приморски край.

Юрий Смитюк / ТАСС
Обитателите на животновъден комплекс „Армада“ в Приморски край.

Обитателите на животновъден комплекс „Армада“ в Приморски край.

"Российская газета". Всички права запазени.