Катеричка

Катеричка в московския парк Остафево.

Катеричка в московския парк Остафево.

EPA / Vostock-photo
Катеричка в московския парк Остафево.

Катеричка в московския парк Остафево. 

"Российская газета". Всички права запазени.