Випускниците на танковия институт

Випускниците на Омския танков инженерен институт на централния градски площад.

Випускниците на Омския танков инженерен институт на централния градски площад.

Reuters
Випускниците на Омския танков инженерен институт на централния градски площад.

Випускниците на Омския танков инженерен институт на централния градски площад.

"Российская газета". Всички права запазени.