Представяне на новия брой на приложението "Русия и България" от 28 ноември 2013 г.

Представяне на новия брой на приложението "Русия и България" от 28 ноември 2013 г.

"Российская газета". Всички права запазени.