1. Това е духът!

- Командир, всичко е преходно, но музиката е вечна. (Командир, все – преходящее, а музыка – вечна.)

- Ще живеем! (Будем жить!)

- Напред! (От винта!)

2. Един истински офицер със сигурност знае кой е истински мъж.

- Истинският мъж е човек, който обича всички хора и уважава всички хора, а ненавижда враговете на тези хора. (Настоящий мужчина – это тот, кто любит всех людей, и уважает всех людей, и ненавидит врагов этих людей.)

3. Винаги има добро и зло.

- Ножът е добър за този, който го има, и лош за онзи, който го няма, когато му трябва. (Кинжал хорош для того, у кого он есть, и плох тому, у кого он не окажется в нужное время.)

4. Какво всъщност представлява армията?

- Армия не е просто една добра дума, а много бърза работа. Така сме печелили всички войни. (Армия – это не просто доброе слово, а очень быстрое дело. Так мы выигрывали все войны.)

5. Една проста истина.

- А тук личният състав тренира евакуация през торпедни апарати. (А здесь личный состав отрабатывает аварийный выход через торпедные аппараты.)

- А той ще може ли да мине оттук? (А он туда залезет?)

- Ако искаш да живееш, ще минеш отвсякъде. (Жить захочешь, еще не туда залезешь.)