Когато не искате да ви съдят, просто изречете тези фрази от различни руски игрални и анимационни филми.

1. Първо, кажете на всички, че сте невинни. („Диамантената ръка“/„Бриллиантовая рука“, 1969)

- Не съм виновна аз, той сам дойде! (Не виноватая я, он сам пришел!)

2. Или пък се направете, че нямате представа какво се случва („Завръщането на изгубения папагал“/„Возвращение блудного попугая“).

- Ами аз? Нищо не съм направил! Нищо не съм направил! (А я что? Я ничего! Я ничего!)

3. Или пък наприказвайте възможно най-много безполезни неща. („Операция „Ъ“ и други приключения на Шурик“/ Операция „Ы“ и другие приключения Шурика“, 1965)

- Това не е нашият метод! Къде остана хуманизмът? Къде остана човек на човека? (Это же не наш метод! Где гуманизм? Где человек человеку?)

4. Дори и ужасно да сте се объркали какво трябва да правите, кажете на шефа, че са ви провокирали. („Жмичка“/„Жмурки“, 2005)

- Той стана груб, хвана пищова, после отнякъде се появиха още две отрепки, всичките въоръжени, започнаха да ни заплашват и на кратко – всичките ги… избихме! (Он стал грубить, пушку выхватил, потом еще какие-то два отморозка появились, все с оружием, стали нам угрожать, ну короче мы их всех... убили!)

5. Във всеки случай, обещайте, че следващия път всичко ще е наред. („Всички ще умрат, а аз ще остана“/„Все умрут, а я останусь“, 2008)​

- Вървете! (Идите!)
- Катя... (Кать!)
- Какво, Катя? (Что, Кать?)
- Не се ядосвай. Просто ще отидем в дискотеката и после пак ще сме всички заедно. Честна дума. Без обиди, нали? (Ну ладно тебе, мы только на дискотеку сходим, а потом опять все вместе. Честное слово! Без обид, ладно?)