Empreno се жалва от VTB Capital заради облигациите на Vivacom

Empreno Ventures подаде оплакване до британската Служба за финансов надзор заради неадекватно разкриване на информация от VTB към притежателите на облигации на Виваком.

Empreno Ventures подаде оплакване до британската Служба за финансов надзор заради неадекватно разкриване на информация от VTB към притежателите на облигации на Виваком.

Empreno Ventures, основният собственик на водещата българска телекомуникационна компания Виваком, е подал жалба до британската Служба за финансов надзор, в което изразява загриженост заради неадекватното разкриване на информация от страна VTB Capital, дъщерно дружество на руската банка VTB, към притежателите на облигации на Виваком, което би могло да доведе до финансови решения, взети на базата на непълна информация.

На 25 май 2016 г. Българска телекомуникационна компания ЕАД (БТК) стартира процес за получаване на одобрение, който има за цел притежателите на облигации да се откажат от правата си с цел смяна на контрола върху дружеството. Empress е направил многобройни опити притежателите на облигации и всички свързани с тях лица да бъдат информирани, че този процес може да е в нарушение на необходимите практики за разкриване на информация и може да бъде заблуждаващ.

Ако решението бъде взето, това може да доведе до ускорено задлъжняване  евентуален фалит на дружеството. В писмото на Виваком до британския финансов регулатор се описват следните рискове, които трябва да бъдат отчетени изцяло:

-          текущи съдебни производства, касаещи VTB Capital като съобвиняем в иска на Empreno във Върховния съд в Лондон, Англия и други производства, свързани с поведението на VTB Capital;

-          различни противоречиви и взаимоизключващи се компетенции, с които VTB Capital действа по отношение на сделката с Виваком: VTB Capital действа като залогодател (продавач) по отношение на акциите на Виваком, VTB Capital осигурява финансиране за придобиването на Виваком и участва в консорциума за придобиване на акциите на Виваком. Накрая, VTB Capital също действа като посредник в процеса за получаване на съгласие;

-          емитентът ще бъде изправен пред риск да натрупа дълг;

-          промени в разходите вследствие увеличаването на средствата за покриване на неизплатени дългове към VTB;

-          по-големи правни рискове поради евентуални нарушения, тъй като придобиването на дружеството със средствата на БТК "нарушава разпоредбите, свързани с финансовата помощ, съгласно приложимите закони (чл. 187д, ал. 3 от българския Търговски закон и Втората директива в областта на дружественото право 2012 / 30 / ЕС).

-          висок риск от неспазване на санкциите на ЕС и Секторните санкции на САЩ поради факта, че VTB Capital, заедно с нейните филиали и свързани лица, придобива контрол над Виваком, а дружеството-майка на VTB Capital, VTB Bank, е включено в списъка за Секторни санкции на САЩ и в Санкционния списък  на ЕС.

Виваком е най-голямата телекомуникационна компания в България и бивш държавен монополист. В нея работят над 3500 души. Компанията предлага различни телекомуникационни услуги, включително фиксирани, мобилни, интернет, радио и телевизионно излъчване, както и пренос на данни. Фирмата е със седалище в София, България. Основният ѝ собственик, Empreno Ventures, е подал жалби в Службата за сериозни измами и Върховния съд на Лондон срещу VTB Capital за незаконното поемане на контрола на Виваком посредством преднамерено възпрепятстване на собственика да рефинансира заем от 150 милиона евро от инвестиционната банка и продажба на Виваком на свързана страна на занижена цена.

Копие на писмото и всички необходими придружаващи документи са публикувани на официалния сайт на Empreno, emprenoventures.com.

"Российская газета". Всички права запазени.

Този уебсайт използва "бисквитки". Кликнете тук , за да разберете повече.

Приемам "бисквитките"