Emreno: Виваком да оповести риска от предсрочна изискуемост на облигациите

От Empreno Ventures Ltd съобщиха, че са изпратили писмо до Българската телекомуникационна компания (БТК), известна като „Виваком“, с което напомнят, че неотдавнашният процес по искане на съгласие не е довел до получаването на ефективно съгласие от облигационерите.

От Empreno Ventures Ltd съобщиха, че са изпратили писмо до Българската телекомуникационна компания (БТК), известна като „Виваком“, с което напомнят, че неотдавнашният процес по искане на съгласие не е довел до получаването на ефективно съгласие от облигационерите.

Съгласието е дадено изрично като условно, като едно от условията е липса на каквото и да било съдебно производство(предстоящо или евентуално), както и успешно завършване на проверките на клиентите и процедурите срещу пране на пари. При дадените обстоятелствата тези условия не могат да бъдат удовлетворени. Следователно не е налице ефективно съгласие.

В момента продължават да текат няколко съдебни производства, оспорващи валидността на измененията в договора за облигациите на „Виваком“ и неотдавнашното съгласие. Empreno стартира производство в България. Дъщерното на Empreno дружество LIC Telecommunications Sarl (LICT), акционер на Виваком с 43%, неотдавна заведе иск в съда в Люксембург. Empreno и LICT продължават и съдебните си дела срещу VTB Сapital plc и предложения купувач на „Виваком“ Viva Telecom (Luxembourg) SA, както и срещу други лица, като оспорват сделката пред Върховния съд в Лондон, Англия.

Empreno предупреждава, че при липса на безусловно съгласие, ако придобиването на „Виваком“ бъде завършено, облигациите могат веднага да бъдат заявени за погасяване от страна на облигационерите на 101% вследствие на промяната на контрола. Като се има предвид, че „Вивакомне е готова да рефинансира облигациите си, които при нормални обстоятелства биха станали платими през 2018 г., Виваком най-вероятно няма да може да изпълни задълженията си по облигациите, което ще доведе до несъстоятелност на БТК. Empreno настоява ръководството на Виваком да отрази съответните рискове във финансовите отчети на дружеството.

"Российская газета". Всички права запазени.

Този уебсайт използва "бисквитки". Кликнете тук , за да разберете повече.

Приемам "бисквитките"