Молят Медведев да защити банка ВТБ от финансови измами

На 26 август до Председателя на Правителството на Руската федерация и Председателя на партия „Единна Русия” Дмитрий Медведев бе изпратено обръщение от Empreno Ventures Limited с молба да се намеси и защити Банка ВТБ от реализирането на сделка, която може да доведе до загуби.

На 26 август до Председателя на Правителството на Руската федерация и Председателя на партия „Единна Русия” Дмитрий Медведев бе изпратено обръщение от Empreno Ventures Limited с молба да се намеси и защити Банка ВТБ от реализирането на сделка, която може да доведе до загуби от страна на държавната банка в размер на 240 млн. евро и да породи за нея сериозни правни рискове. Това съобщиха в понеделник (29 август) за медиите от пресслужбата на компанията.

Става дума за подготвяната по инициатива на ръководството на дъщерната компания на банката „ВТБ Капитал плс“ (VTB Capital plc, Лондон) измамна сделка по отпускането на кредит на консорциума от купувачи за придобиването на Vivacom („Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД, БТК). Понастоящем Банка ВТБ разглежда възможността за предоставяне на кредит от 240 млн. евро за закупуването на 100 % от акциите на InterV – индиректната холдингова компания на БТК. За обезпечение по кредита ще служат 100 % от акциите на InterV и 100 % от акциите на БТК. При това акциите на InterV и БТК вече са заложени като обезпечение на друг кредит от 150 млн. евро, отпуснат по-рано на БТК от VTB Capital Plc.

В края на юли 2016 година руският бизнесмен Дмитрий Косарев, собственик на Empreno Ventures Limited, изпрати писмо до Надзорния съвет на ВТБ, чийто Председател се явява министърът на икономическото на развитие на РФ Алексей Улюкаев, както и до Сметната палата на РФ с молба да проучат ситуацията, като ги призова да потърсят независим консултант по повод съществените финансови и правни заплахи, свързани с отпускането на кредит с висока степен на риск от неизпълнение. Въпросното съобщение остана без отговор.

Empreno Ventures Limited притежава чрез дъщерната компания LIC Telecommunications S.a.r.l. 43,3 % от акциите на V Telecom Investment S.C.A, която на свой ред е индиректна холдингова компания на „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД (БТК, Bulgarian Telecommunications Company EAD), извършваща дейност и известна с фирменото си наименование Vivacom.

Чрез дъщерната си компания TCIME Empreno Ventures Limited също така притежава 33.3 % от акциите на V Telecom Investment S.C.A по силата на споразумение за суап на пълна възвръщаемост (total return swap), подписано между TCIME и Crusher Investment Limited на 5 септември 2012 г.

БТК се явява издател на облигации за сумата от 400 млн. евро с лихва 6 % и срок за погасяване през 2018 г. Наскоро БТК и VTB Capital plc (в качеството си на посредник между БТК и облигационерите) стартираха процедура по получаване на съгласието на облигационерите  за смяна на собствеността във връзка с придобиването на InterV.

Процедурата по получаване на съгласие не завърши с получаване на законово валидно съгласие на облигационерите. Съгласието е обвързано с изискването за провеждане на успешна проверка на акционерите в компанията-купувач (KYC, от англ. know your client), която още не е приключила, а също така с липсата на текущи и потенциални съдебни спорове, което при настоящите условия се оказва невъзможно. По-рано Empreno Ventures Limited заведе срещу VTB Capital Plc съдебно дело за оспорване на промените в договора, уреждащ емитирането на облигации, в Софийския съд, а LIC Telecommunications S.a.r.l. подаде аналогичен иск в Люксембург. Освен това още не е приключил съдебния процес във Върховния съд на Лондона срещу незаконния търг за продажбата на акциите на БТК, организиран от VTB Capital Plc през ноември 2015 г.

В случай че сделката по придобиването на InterV бъде осъществена при липсата на безусловно съгласие, може незабавно да се изиска предсрочно погасяване на облигациите. В този случай кредитът веднага става необезпечен и възниква висок риск за фалит на БТК, тъй като в момента компанията няма готовност да рефинансира дълга по облигациите, които при нормални условия подлежат на погасяване едва през 2018 г.

Предвид това, че компанията-купувач не притежава други активи освен придобиваната БТК и е учредена едва броени месеци преди провеждането на „търга“, в случай на фалит на БТК рискът от неизпълнение на кредита е извънредно висок, което ще предизвика за Банка ВТБ безвъзвратни загуби в размер на 240 млн евро. Като се вземе под внимание нивото на заплахата от предявяване на искове от страна на облигационерите за общия размер на емисията от 400 млн. евро във връзка с неправомерното разкриване на информация в процеса на получаване на тяхното съгласие, както и искането за възстановяване на загубите от страна на Empreno, общият размер на отговорността на Банка ВТБ може да бъде оценена на повече от 1 млрд. евро.

"Российская газета". Всички права запазени.

Този уебсайт използва "бисквитки". Кликнете тук , за да разберете повече.

Приемам "бисквитките"