Зебри на снега

Зебрите Зизи и Морячок се радват на снега в зоопарка «Роев ручей» в предградието на сибирския град Красноярск. 21 февруари 2013 г. Източник: Reuters

"Российская газета". Всички права запазени.