Мечтите стават реалност!

Копие на ветроходен кораб от 17 век, река Енисей, република Хакасия, 520 км от Красноярск, 24 март 2013 г. Александър Марченко и неговият помощник създават платнохода в продължение на две години в свободното си време, като Александър въплъщава детската си мечта да построи кораб. Той планира да превозва туристи по Енисей между Саяно-Шушенската и Майнска водноелектрически централи. Източник: Reuters

"Российская газета". Всички права запазени.