Не всички мишени са улучени, но...

Какво e реалното състояние на руската армия? Военните за първи път открито признават констатираните недостатъци и докладват за текущата работа по отстраняване на грешките.

Приключилият пореден етапот най-мащабната след съветско време внезапна проверкана боеготовността на руските Въоръжени сили демонстриранагледно степента на бойнаготовност на всичките трипринципни нива: подготовкана личния състав, материално-техническа база и системиза бойно управление. От зимата на 2013 г. в различните посложност учения бяха задействани всички съставни компоненти на Въоръженитесили. Благодарение на товасега руското ръководство имаобективна представа за степента на бойна готовност наармията.

В ученията участваха около 160 000 военнослужещи и над 5000 единици военна техника, 70 кораба и помощни плавателни средства, както и 130 самолета и хеликоптера. „Общо при проверката (на по-следния етап – А.К.) бяха проведени над 150 тактически, тактико-специални и специални учения с подразделенията и воинските части, бяха решени въпроси, свързани с тиловото, техническото и медицинското снабдяване“- се казва всъобщението на сайта на Министерството на отбраната.

Що се отнася до резултатите, то Върховният главноко-мандващ президентът Владимир Путин, който присъства наедна от фазите на ученията, оцени бойните умения на военнослужещите кратко, но крас-норечиво: „…Без нито едно сериозно нарушение, дисциплинирано… Оценката е повече отудовлетворителна“ – подчертапрезидентът. „Не всички мишени са улучени, но бойните задачи са изпълнени“ – добави Владимир Путин.

Задействани бяха около 160 000 военнослужещи и над 5000 единици бойна техника

Безсмислено е да се оспорва фактът, че такава зимно-пролетно-лятна каскада от военни учения със заети стотицихиляди военнослужещи и десетки хиляди единици бойнатехники, е меко казано, скъпомероприятие. Но ефектът оттози „урок“ за родните Въоръжени сили е неоспорим. Годините на военнотехнически застой и недостатъчно финансиране оставиха черно петно във военната история на Русия. Високата оценка на последните учения е резултат от работата по отстраняване на „зимните грешки“. В края на февруари Генералният щаб на Русия обобщи резултатите от внезапната проверка на боеготовността на войските от Централен военен окръг. Тогава началникът на Генералния щаб генерал Валерий Герасимов откровено призна за редица недостатъци в системата.

От една страна, нивото наподготовка на войските е обявено за високо. От друга – констатирани са системни проблеми в редица части. Особена загриженост предизвиква незадоволителното състояниена военната техника. Да се надяваме, че новото военно ръководство на Русия ще използва правилно опита от проведените учения и, образно казано, ще улучи всички мишени.

"Российская газета". Всички права запазени.

Този уебсайт използва "бисквитки". Кликнете тук , за да разберете повече.

Приемам "бисквитките"