Учените са все по-близо до създаването на възобновяем енергиен източник

ShutterStock/Legion-Media
Руските учени работят над нов високоефективен метод за получаване на енергия с помощта на фотосинтеза. Те са на мнение, че технологията ще осъществи революция в енергетиката и ще помогне да избави света от петролната зависимост.

Макар че руският бюджет се пълни основно за сметка на доходите от експорт на природни ресурси, учените и изследователите от Института по физиология на растенията „Тимирязев“ при РАН в Москва се опитват да създадат самовъзобновяем енергиен източник. Заедно с чуждестранните си колеги от Германия, Нова Зеландия, Канада и Иран те работят над нов метод, който може да избави човечеството от петролната зависимост.

Учените вече са открили катализатор, който разлага водата на кислород и водород по същия начин, по който това правят растенията – с помощта на фотосинтеза. За целта се използва манганов комплекс, който е идеално подходящ за изкуствена фотосинтеза, защото е с природен произход и не нарушава установения баланс.

Благодарение на откритието в бъдеще ще бъде възможно автомобилния резервоар да се зарежда не с бензин, а с течен водород. Едно такова зареждане ще е достатъчно за пробег от две-три хиляди километра, твърдят учените. Та нали фотосинтезата преобразува светлината в енергия с коефициент на ефективност, по-висок от 90%, а в същото време при слънчевите батерии той е средно около 16%.

„Досега не се получаваше да се създаде среда, разлагаща водата  коментира завеждащият Лабораторията по глобална екология на фотосинтезата при Института по физиология на растенията Павел Воронин. – Катализаторът ще разлага водата на кислород и водород и ние ще започнем да добиваме самовъзобновяваща се енергия. Когато това започне да се прави в промишлени обеми, ще се случи революция в енергетиката, защото слънцето е естествен и неизчерпаем източник на енергия, а водата – естествен и неизчерпаем източник на електрони“.

Но според думите на учените не трябва да се очаква новото откритие да бъде внедрено бързо в живота. Преди да започне прилагането на изобретението, ще трябва да бъде разкодиран процесът на отделянето на кислорода от молекулите на водата и да се разбере принципът на окисляване на водата по време на фотосинтезата. Според думите на изследователите, руски и чужди учени, по същество трябва да бъде пресъздадена структурата на листата на растенията, и едва след това да се прилага открития от тях модел в промишлеността.

„В бъдеще количеството на произвеждания чрез метода на фотосинтезата водород ще бъде достатъчен за неговото втечняване в огромни количества и той да се използва за работата на водородни двигатели“, казва заместник директорът на Института по физиология на растенията Владимир Цидендамбаев.

"Российская газета". Всички права запазени.