Ще играем по правилата на СТО

Максим Юревич, кога все пак в щаб-квартирата на СТО в Женева ще се появят наши хора, които ще започнат да работят по швейцарско време?

Наши хора, специалисти по СТО, работят в Женева от края на 1980-те в състава на постоянното представителство на Русия в международни организации. Това е малък, но професионален, силен колектив, който добре познава темата.

Така че ние имаме достатъчно време, за да създадем отделно постоянно представителство към СТО, както направиха по-голяма част от другите страни. Сега се подготвят предложения в тази насока. Това е рутинна работа, която като правило отнема от половин до една година.

Ние много общувахме с колеги от другите мисии към СТО и можем да вземем под внимание и техния опит – например на колегите от Бразилия, които през първите години след присъединяването си канеха на работа в мисията си стажанти от отрасловите ведомства и даже от частния сектор.

Тази програма помогна за бързото създаване на основа от професионалисти и днес бразилският екип се смята за един от най-ефективните.

Или пък да вземем САЩ, които включиха постоянното си представителство в Женева в структурата на Офиса на търговския представител – ведомство, което координира цялата работа по СТО в страната. Подобна схема може да повиши ефективността на работа на цялата верига.

 

А колко общо професионални специалисти ще са ни нужни за пълноценна работа в СТО – на федерално и регионално ниво?

На федерално ниво около 300-400, при това основно с тясна, специализирана квалификация. В Русия има няколко центъра за поготовката им, като голяма част от тази работа може да бъде проведена в Москва и Санкт Петербург.

 

С какво ще започне нашата работа в организацията?

За начало трябва да проучим в детайли какво се случва там в отделните направления. Статутът на наблюдател в СТО не ни позволяваше да получим достъп до всички материали. На тази основа ще трябва да изберем приоритетите – какво трябва да бъде свършено на първо място, къде да участваме активно, къде просто да гледаме какво става. Решението ще зависи от практическата и системната значимост на дадена тема.

Безусловен приоритет ще е подкрепата за приключване присъединяването на Казахстан. Има цяла редица теми, по които трябва да работим в тясно сътрудничество с колегите от Казахстан. Трябва да помогнем на Беларус. Предстои много вътрешна работа. На първо място – да осигурим изпълняването на задълженията на Русия по СТО, да създадем екип от представители на ведомствата, които ще работят с Женева. Трябва да определим формата на участие в тази работа на колегите от Евразийската комисия, в чиято сфера също влизат някои от въпросите относно нашето участие в СТО.

 

Експертите ни казаха, че би било от полза да издигнем представители на Русия на ключови постове в СТО. Могат ли те да претендират за такива позиции?

Теоретично могат, но не веднага и не всички. Изискванията към съветник в секретариата – днес погледнах на сайта списъка със свободни позиции в СТО – са съществено по-строги, отколкото към служител в други международни организации. Първо, изискват се безупречни способности по подготовката на аналитични и юридически заключения (по СТО). Второ, изисква се умение ясно и аргументирано да защитава своята позиция устно и писмено. Трето, необходим е опит във воденето на преговори, както и в общуването с други хора, включително работа в международен екип, организационен опит. Също така кандидатът трябва да може да работи под напрежение в рамките на строги времеви ограничения. Плюс два езика – английски и френски, университетско образование и много други изисквания.

 

От какво според Вас трябва да се започне, за да се отстояват интересите на Русия? Към кои партньори и в кои отрасли имаме претенции?

Този отговор трябва да бъде даден от руските компании. Те вече посочиха някои приоритети – става дума за пречките пред развитието на руския износ на стоки и на услуги, които от наша гледна точка не съответстват на нормите на СТО. Членовете на СТО имат правото да разчитат на това, че ние ще сведем нашите търговски ограничения в съответствие със СТО. Ние имаме право да разчитаме на аналогични действия от тяхна страна. Едни ограничения ще бъдат отменени доброволно, други навярно ще изискат усилия.

 

Веднъж казахте, че за успешна конкуренция в условията на СТО предприятията трябва да имат достъп до евтини и дългосрочни кредити...

Не аз го казах, а руският бизнес, който продължава да го твърди и досега. Позицията му е разбираема. Ако в резултат на присъединяването към СТО условията на конкуренция се изравняват за руските и за чуждестранните фирми, то те трябва да се изравнят във всичко. Достъпът до пари е един от най-важните фактори за конкурентоспособността.

 

Ако обичате, посочете три главни плюса, които ни дава присъединяването към СТО.

Стабилност на условията за външна търговия, намаляване на митническите и административни пречки, възможност за участие в изработването на правила за международно икономическо сътрудничество.

 

А кои три главни риска трябва да имаме предвид?

Намаляване на вносните мита, ограничаване на формите на държавна подкрепа на отраслите и като следствие ръст на конкурентоспособността на чуждестранните стоки. Важно е да имаме предвид, че Световната търговска организация не забранява протекционизма в икономиката, но ограничава методите му. Затова на практика всяка една задача на промишлената или аграрната политика може да бъде решена в рамките на СТО – само е нужно да се потърси адекватен вариант.

"Российская газета". Всички права запазени.

Този уебсайт използва "бисквитки". Кликнете тук , за да разберете повече.

Приемам "бисквитките"