Място на срещата – Санкт Петербург

От 7 до 10 декември 2014 година в Санкт Петербург ще се проведе II международен конгрес „Санкт Петербург и славянския свят“ – една от големите международни прояви, насочена към насърчаването на многостранния диалог на европейските славянски градове.

На бреговете на Нева ще се съберат лидерите на градове и представители на културните и бизнес средите от България, Сърбия, Полша, Македония, Босна и Херцеговина, Словакия, Словения и Чехия.

Участниците в конгреса ще имат възможността в две секции – културна и делова – да обсъдят най-актуалните въпроси на културната политика и икономическото развитие на своите градове, да направят своите презентации, да определят перспективните области на сътрудничество, да установят полезни контакти. Този формат, по замисъла на организаторите, трябва да допринесе за развитието не само на двустранното сътрудничество между Санкт Петербург и градовете-участници, но и да се превърне в платформа за пълноценен диалог между всички членове на конгреса, и така да послужи за обединяването и разпространяването на славянската култура, за сближаването и взаиморазбирателството на славянските народи.

Предложените теми за обсъждане са показателни за това доколко широк може да бъде спектърът на общите интереси.

Конгресът „Санкт Петербург и славянския свят“ е едно от големите международни мероприятия.

Като гости от България Северната столица на Русия очаква официалните делегации от София и Варненска област, както и специални гости – ръководството на националното издателство „Аз Буки“ към Министерството на образованието и науката на Република България.

Санкт Петербург е крупен научно-образователен център, където славистиката и славянската култура са представени от много университети, научни институти и музеи. Катедрата по славянска филология е една от най-старите в Санктпетербургския държавен университет и през следващата година ще чества своята 180-годишнина. Днес там се изучава български, полски, сръбски, словашки, украински, хърватски и чешки език, катедрата подготвя бакалаври, магистри и аспиранти. 

За да преподават български език, в Санкт Петербург идват и лектори от Пловдив в рамките на установените научни контакти между СПбГУ и Пловдивския университет (побратимските връзки между Санкт Петербург и Пловдив датират от1980 година). В рамките на университетското сътрудничество в Петербург българските специалисти участват в научни конференции и в издаването на сборници с научни трудове. Освен това българският, сръбският и другите славянски езици се изучават в средни учебни заведения в Петербург, например в училище № 479 „Славянски култури“ и училище № 595 – „Училище за славянска духовност и култура“. Според специалистите, в бъдеще обменът на учащи се между средните училища в Санкт Петербург и България ще бъде едно от перспективните направления за развитие на сътрудничеството. Отчитайки важността и на тази перспектива, през юни 2014 година представители на Комитета по образование на Санкт Петербург взеха участие в III международен форум „Руски език и руска култура – основа на взаиморазбирателството и конструктивното сътрудничество“ в София.

Друго перспективно направление е развитието на сътрудничеството в областта на туризма. За руските граждани България традиционно е една от най-атрактивните дестинации за почивка. През 2013 година c бизнес и туристически цели България посетиха 85 хиляди петербургци, а от България в Санкт Петербург през същата година дойдоха повече от 5 хиляди души. 

За 300 милиона души на нашата планета славянските езици сародни. Ние имаме едни корени и сме длъжни да помним това.

Георгий Полтавченко

По мнение на експертите, особен акцент в сътрудничеството може да бъде поставен върху социалния аспект – возможностите на българската страна да према деца от петербургските сиропиталища или проблемни семейства за летни почивки в лагери.

Един от перспективните проекти, който ще допринесе за развитие на сътрудничеството между Санкт Петербург и България, се счита провеждането през 2015-2016 година на културно-туристически презентации на Санкт Петербург във Варна и Пловдив в рамките на Пловдивския панаир.

Други възможни области на сътрудничеството са развитието на отношенията в сферата на висшето профессионално образование, сътрудничеството на спортните училища в Санкт Петербург със спортните бази в България, културния обмен, участието на членове на търговско-промишлените палати на Санкт Петербург и България в изложения.

– Пример за сътрудничество в тази област може да служи септемврийската визита в Санкт Петербург на бизнес делегация от България, в състава на която бяха представители на 13 български производители на натурална козметика и етерични масла. Делегатите взеха участие в руско-българския бизнес форум, направиха презентация на техните продукти и проведоха поредица от бизнес срещи в рамките на Международния фестивал на красотата „Невски брегове“.

"Российская газета". Всички права запазени.

Този уебсайт използва "бисквитки". Кликнете тук , за да разберете повече.

Приемам "бисквитките"