Черно море: познато и загадъчно

Събрахме, както ни се струва, немного известни факти за нашето любимо море. Или пък не можем да ми учудим с тях? Нека тогава да напишем заедно нова страница за неговите тайни.

Тук е бил тетис

Преди около 250 милиона години Черно море, както впрочем и Средиземно, все още не са съществували. На заеманите от тях територии се е простирал голям залив на древното море Тетис – това название е станало известно по-късно от гръцката митология. Преди 13 милиона години е започнал процесът на образуването на Алпийските планини, което е предизвикало разделянето на залива на две части: източна, която по-късно се е превърнала в Черно, Каспийско и Аралско море, и западна – по-късно – Средиземно море.

Водите на Черно и Каспийско море са станали пресноводни поради това, че в тях са се вливали такива пълноводни реки като Дунав, Днепър и други. Когато човекът вече е заселил морските крайбрежия, преди 8 хиляди години, е станала катастрофа: за кратко време Черно и Средиземно море са се съединили, което е предизвикало загиването на пресноводните обитатели на черноморските води. Оттогава разлагането на остатъците от микроорганизмите на дъното му, които са се запазили и досега, е създало голям пласт сероводород, поради което в морето практически няма дълбоководни обитатели.

Неканени гости

Сред обитателите на черноморските води има и такива, които отначало не са живели тук: те са дошли през Босфора и Дарданелите. Един от тези „пришълци“ е рапанът – той е бил донесен тук от течението през 1947 г. Рапаните са хищници, към настоящия момент те са изяли практически всички стриди и раковини в Черно море. Популацията на тези опасни раковини би могла да бъде намалена от техните естествени врагове – морските звезди, но те на практика не обитават по-студените черноморски води.

Още едни морски обитатели, които не би трябвало да се намират в Черно море, са гребеновидните медузи от вида Mnemiopsis leidyi. Те са попаднали в морето чрез изхвърляните от корабите отпадни води през 1982 година. В резултат на тяхното бързо размножаване храната за рибите е намаляла почти 30 пъти през последните 7 години. Този вид медузи продължава да нанася големи вреди на местната екосистема, тъй като оказва влияние върху хранителната верига и допринася за намаляването на броя на морските обитатели.

След това дошли славяните

Славяните са започнали да пътешестват по Черно море още по времето на Киевска Русия. Първите истински изследвания на морето са започнали едва по времето на Петър Първи, който е заповядал корабите, пътуващи през водите на Черно море, да си водят картографски бележки. Епохата на научните изследвания на Черно море е започнала през XVIII – XIX век. Първата постоянна биологична станция на Черно море е започнала да работи със съдействието на знаменития руски учен Николай Миклухо-Маклай през 1871 година. Изучаването на водния басейн е продължило и през ХХ век, но работата на учените е била прекъсната от началото на Великата отечествена война. Изследванията са били възобновени веднага след края на военните действия. Научно-техническият прогрес позволява да се провеждат наблюдения над морската екосистема с помощта на много по-съвършено оборудване, да се правят сондажи по дъното на Черно море за изучаване на сеизмичните изменения, а също така да се разработват подробни навигационни карти.

Ние можем да го погубим

Черно море много страда от вливането в него на пресни води, които са пълни с промишлени пестициди, а също така с азот и фосфор, които се използват като торове в селското стопанство и се отмиват от речните води. Азотът и флуорът са храна за различни микроорганизми и водорасли, които бързо растат от изобилието на хранителни вещества, а след това гният на дъното, поглъщайки кислорода от водата. Вследствие на това много риби, молюски и ракообразни загиват от недостига на кислород.

Има още един проблем – това е замърсяването на водата с нефтопродукти. Последните изследвания на еколозите показват, че Черно море е на първо място по броя на вредните отпадъци в него. Чрез Дунав, Прут и Днепър в морската вода попадат промишлените отпадъци на двадесет страни, при което най-замърсена е северозападната част на водния басейн, където се зараждат повече от половината живи морски организми.

То свети!

Черно море понякога излъчва една особена сребриста светлина – светят вълните. Това сияние се наблюдава през тъмните летни нощи. Светят разбиващите се в брега вълни, вълните, които се образуват около веслата на лодката; свети следата след плуващия във водата човек, тя образува една мистична сребриста линия. Това явление се предизвиква от механичното раздразнение на някои бурно развиващи се морски организми и се нарича биолуминесценция.

Как се е казвал Остап Бендер?

Можете ли да си представите, този абсолютно фантастичен герой на Илф и Петров си е имал реален прототип! И той се е казвал – Йосиф Шор. Работил е в одеската криминална полиция, а наред с това е бил доста чевръст мошеник и е бил по-малък брат на поета Натан Шор. Първата световна война объркала всичките му планове. Като съобразил, че в неговите грандиозни проекти за бъдещето не влиза перспективата да пролива кръвта си за отечеството, той се сдобил с фалшиви документи на турски поданик и ги представил в наборната комисия. Тъй като на фронта не мобилизирали чужденци, въпросът с армията бил разрешен.

Много скоро мошеничеството било разкрито и това принудило Йосиф Шор да бяга от Одеса. За да попадне на агитационния параход, който пътувал по Волга, се наложило да се представи за художник, макар че никога не бил държал четка в ръка. Сеансите по едновременна игра на шах на няколко дъски също са били реални. Оказва се, че по пътя за в къщи Шор се е изхитрил да се ожени за една девица, която е била собственичка на продоволствен магазин... По-нататък вие всичко знаете.

"Российская газета". Всички права запазени.

Този уебсайт използва "бисквитки". Кликнете тук , за да разберете повече.

Приемам "бисквитките"