Емиграция от Русия: преувеличени ли са опасенията?

Артьом Геодакян / ТАСС
Авторите на наскоро проведено изследване твърдят, че през последните години емиграцията от Русия нараства, придобивайки „все по-опасен характер“ за страната. Наистина ли това е така? “Руски дневник“ се опита да разбере сериозността на проблема с напускащите страната руснаци, при условие, че Русия, както и преди, си остава притегателен център за милиони граждани на съседните страни – републики от бившия СССР.

Експертите на Комитета за граждански инициативи (КГИ), либерален изследователски център, оглавяван от бившия министър на финансите Алексей Кудрин, подготвиха доклад за емиграцията от Русия. В него те твърдят, че през последните пет години броят на емигриращите от Русия значително се е увеличил. Според изнесените данни, става дума за 500-600 хиляди души, които за този период са емигрирали от Русия в страните от Западна Европа, САЩ и Израел. Тъй като в болшинството си тези хора са добре образовани, то Русия се сблъсква със сериозни "загуби на демографски, социално-икономически и интелектуален капитал".

В изследването на експертите от КГИ се критикува официалната статистика и се твърди, че официалните числа за емиграцията са занижени 3-4 пъти. В експертната гилдия не са много тези, които оспорват факта, че статистиката оперира със занижени данни за напусналите страната, посочвайки като причина за това сложността на преброяване на емигрантите. В същото време специалистите обръщат внимание на това, че макар и официалната статистика да не е много точна, тя все пак отразява динамиката на емиграцията. Това е достоверен факт. "Статистиката все пак фиксира ако не мащабите, то поне динамиката [на този процес]", казва за "Руски дневник" Владимир Мукомел, директор на Центъра за етнополитически и регионални изследвания в Института по социология при РАН.

"Няма наболял проблем"

Обезпокоителният извод на специалистите се състои в това, че в момента не е възможно да се получат някакви точни цифри по отношение на емиграцията. "За никого не е ясно със сигурност, колко хора емигрират от Русия", убедена е Виктория Леденьова, директор на Центъра за изучаване на миграционната политика при президентската академия РАНХиГС.

Но все пак никой от специалистите не се отнася драматично към ситуацията с мащаба на емиграцията. По думите на Леденьова тук няма наболял проблем. Като доказателство за думите си анализаторът цитира данните от  социологическо изследване, проведено от нейната академия през миналата година. Оказва се, че едва 1,5% от анкетираните възнамеряват да заминат завинаги (при това през 2013 г. техният дял е бил два пъти по-голям – 3,2%). Има още около 6%, такива, които биха заминали, но нямат такава възможност. По този начин, обобщава експертът, тези, които смятат да емигрират от Русия са само 7-8%. В доклада на КГИ, между другото, делът на хората с "високи миграционни нагласи" се оценява в диапазона от 8 до 23%.

Мукомел е на мнение, че само по отношение на един сегмент от руското общество, младежта, или поне за част от нея, може да се говори за ръст на "миграционните нагласи". Това е предизвикано от представите на младите хора за недостатъчна социална справедливост в руското общество и липсата на перспективи за лично развитие, тъй като те са на мнение, че така наречените "социални асансьори" не работят добре.

Не само младежта

Но миграционните нагласи не са характерни само за част от младежите. Леденьова е на мнение, че сред заминаващите, макар и да е трудно да се оцени техният брой, действително има и добре образовани хора на възраст 30-45 години. Те напускат Русия основно поради социално-икономически причини: недоволство от ниските заплати, високите данъци и корупцията. Икономическата криза от последните години също изигра определена роля. При това експертът подчертава и обратната тенденция – през последните години в Русия започнаха да се завръщат тези, които напуснаха страната след разпадането на СССР в началото на 90-е години.

Руските емигранти избират основно страните от Западна Европа (особено популярна е Германия), САЩ, Израел. Експертите отбелязват, че към тези традиционни за руската емиграция направления са се прибавили страни, доскоро екзотични за руснаците – Австралия и Нова Зеландия.

Кой идва в Русия

Русия заема трето място в света  по брой на мигрантите. Към този момент в Русия пребивават постоянно, по данни на ООН, 11,6 милиона мигранти.

Според оценките на Владимир Мукомел тези данни са верни само частично. По думите му 11,6 милиона включва себе си всички чужденци, които в момента се намират в Русия: и туристите, и тези, които преминават през страната транзит. Неговите данни сочат, че от тях трудовите мигранти са 6,5 милиона плюс/минус 500 хиляди души.

Основно това са хора от три републики на бившия СССР: Узбекистан, Таджикистан и Киргизстан (техният дял е над 70% от пристигащите в Русия). Сред мигрантите има също така и достатъчно много украинци. Леденьова отбелязва, че в Русия активно се заселват също така молдовци и хора от страните на Югоизточна Азия, например от Виетнам.

В основната си част това са хора без висше образование, но би било погрешно те да бъдат считани за напълно неграмотни, само защото в основната си част те се занимават с неквалифициран труд. Както се вижда от изследване, проведено от специалистите на ВШИ, около 17% от мигрантите имат висше образование. Една четвърт са със средно специално или средно професионално образование. Възрастта на 75% от тях е до 40 години.

"Российская газета". Всички права запазени.

Този уебсайт използва "бисквитки". Кликнете тук , за да разберете повече.

Приемам "бисквитките"