Условия за използване на материали от Russia Beyond

Настоящите Условия за използване на материали от Russia Beyond (по-нататък – "Условия") определят реда и условията за използване на материали, публикувани в онлайн изданието rbth.com (Свидетелство за регистрация като средство за масова информация ЕЛ № ФС 77 – 69173 от 24.03.2017 г.) с учредител АНО "ТВ-Новости" (по-нататък – "Сайт"), и материали, публикувани в съответното мобилно приложение на Russia Beyond (по-нататък – "Приложение"), по-нататък Сайтът и Приложението съвместно се назовават "Услуги".

Получавайки достъп до Сайта, разглеждайки или използвайки Сайта и/или Приложението, Вие приемате Условията в пълния им обем, без каквито и да било изключения, и се задължавате да спазвате Условията. В случай че не сте съгласни с Условията, Вие трябва незабавно да прекратите използването на Услугите и нямате право да използвате материали, публикувани в Услугите. Използването на Услугите при други условия, различни от съдържанието на Условията, е възможно само след предварително писмено съгласие от АНО "ТВ-Новости" (по-нататък – "Russia Beyond").

Russia Beyond е в правото си от време на време едностранно да променя Условията, без каквото и да било уведомяване за тези промени. Измененията, внесени в Условията, встъпват в сила от момента на публикуването на тези изменения на Сайта и/или в Приложението. Моля, редовно проверявайте Условията. Ако Вие не сте съгласни с променените Условия, трябва непременно да прекратите използването на Услугите. Вашето по-нататъшно използване на Сайта и/или Приложението след датата на промените в Условията ще означава Вашето съгласие с измените Условия.

За нас

Собственик на Сайта и Приложението е Независимата некомерсиална организация "ТВ-Новости" с юридически адрес: 111020, г. Москва, ул. "Боровая", д. 3, корп. 1. Можете да се свържете с нас по телефона на +74997500075 или чрез факс +74997500078.

Използване на материалите

Използването на материали, публикувани в Услугите, се допуска само в реда, предвиден в Условията. От всички материали, публикувани в Услугите, Вие имате право да използвате само материалите във формат на литературни произведения под формата на статии, текстове, разкази, с изключение на литературните произведения, публикувани с указание, че правата за съответното произведение принадлежат на "Российская газета" (по-нататък – "Разрешени материали"). Към Разрешените материали не се отнасят и нямате право да използвате: всякакви произведения, публикувани в Услугите, в случай че на страниците с публикации на такива произведения има указание, че правата за тези произведения принадлежат на "Российская газета"; следните произведения, публикувани в Услугите: фотографски произведения и произведения, получени чрез аналогични фотографии, аудиовизуални произведения, произведения на живописта, графиката, дизайна и други произведения на изобразителното изкуство, линкове, хиперлинкове, GIF-файлове, приложения, игри, рекламно съдържание и пр., с изключение на случаите, позволени директно от Russia Beyond.

Под използване на Разрешени материали в Условията се разбира използване на Разрешени материали само за нетърговски цели по следните начини: предоставяне на Разрешените материали за всеобщ достъп, превод на Разрешените материали на всеки световен език. Вие имате право безвъзмездно да използвате Разрешените материали по начините, указани в Условията, на територията на страните по цял свят, само при спазване на следните условия:

- При предоставянето на Разрешени материали за ползване е необходимо да се посочи, че притежател на правата върху Разрешените материали е АНО "ТВ-Новости" и е необходимо да се постави хиперлинк към съответния Разрешен материал, публикуван в Услугите.

- При използване на превод на Разрешени материали е необходимо да се посочи, че източник на превода е материал, притежател на правата върху който е АНО "ТВ-Новости", със задължително поставяне на хиперлинк към Разрешения материал от Услугите, чийто превод се използва. Освен това, при използване на преводи на Разрешени материали, трябва да бъде указано, че автор на превода не е АНО "ТВ-Новости".

Използването на Разрешени материали съгласно Условията е разрешено, при условие че се спазват правата на авторите на съответните Разрешени материали. Всяко използване на Разрешени материали, публикувани в Услугите, направено при нарушение на реда и способите, указани в Условията, е забранено.

Условията се регулират и тълкуват в съответствие със законодателството на Руската федерация.

Този уебсайт използва "бисквитки". Кликнете тук , за да разберете повече.

Приемам "бисквитките"