Георгий Толорая: БРИКС укрепна значително под председателството на Русия

brics2015.ru
Изпълнителен директор на Националния комитет за изследвания БРИКС коментира за „Руски дневник” ролята на БРИКС за Русия и в световен мащаб.

Проф. Георгий Толорая е Изпълнителен директор на Националния комитет за изследвания БРИКС и директор на направление Регионални програми на Фонда Русский Мир. Георгий Давидович е извънреден и пълномощен посланик към МВнР на Русия. Специалист по корейски език и действащ преподавател в няколко водещи университета в Москва.

 

Г-н Толорая, Русия приключи председателството на групата БРИКС, в която влизат Бразилия, Русия, Индия, Китай и ЮАР. Какво се промени в БРИКС за това време и какво можем да очакваме в бъдеще?

За времето на председателство на Русия (което приключи през февруари т.г.) сътрудничеството между страните от БРИКС значително укрепна. В рамките на своето председателство Русия вложи всичките си усилия за изграждане на диалога между страните на различните нива на БРИКС, увеличавайки количеството на форматите на срещите по основните въпроси и във формат „outreach” (срещи във формат, който включва организации, които не са членки на форума – бел. ред.).

Приетата в Уфа Стратегия за многостранно икономическо сътрудничество и партньорство на БРИКС до 2020 година потвърди, че т.н. консолидираност на обединението има по най-важните финансово-икономически въпроси, както и по общите принципи на взаимоотношенията на субектите в световната политика и по конкретни конфликти и проблеми. Бяха направени изключително важни стъпки в развитието на сътрудничеството на страните вътре в самата структура на БРИКС в областта на енергетиката, науката, технологиите и иновациите, както и в редица други области.

Подготвени са съответните документи и планове за действия. В годината, през която Русия председателстваше за пръв път, бяха проведени такива мероприятия, като Младежка среща на БРИКС, Глобална университетска среща на върха и Гражданска среща  точно тези народни съставляващи невероятно укрепиха БРИКС.

Опитът, който Русия показа по време на лидерството си в БРИКС, демонстрира заинтересованост на страните от „петицата” за консолидация и по-нататъшното развитие. Та нали колкото е по-сложна ситуацията в страните на БРИКС, толкова повече те ще бъдат заинтересовани във взаимната подкрепа и поддръжка. Ще бъдат напълно заинтересовани да предоставят солидарна позиция в безалтернативната днешна система на глобалното управление.

Срещата на върха на БРИКС през 2015 г. в Русия нагледно продемонстрира единството на обединението и нагласата към конкретни дела. Предвид че много от срещите и консултациите имаха системно разминаване на позициите. Икономическата криза в редица страни стесни значително възможностите за сътрудничество. Не са ликвидирани до момента и политическите  противоречия. 

Проф. Георгий Толорая в президиума на 7-ия Академичен форум на БРИКС. Снимка: Личен архив на Георгий ТолораяПроф. Георгий Толорая в президиума на 7-ия Академичен форум на БРИКС. Снимка: Личен архив на Георгий Толорая.

Георгий Давидович, каква е ролята на БРИКС в решаването на глобалните проблеми?

БРИКС е съюз на реформаторите на системата на глобалното управление, в интерес, преди всичко, на развиващите се страни и тези с бърз напредък в днешната система на световното разпределение, където те заемат позицията на подчинени по отношение на Запада. Усилията на БРИКС преди всичко са съсредоточени към постигане на по-справедлива финансова архитектура и изграждане на стабилни световни икономически връзки. При успех на тези начинания ще се усили и ролята на БРИКС в политическата система.  
 
Как БРИКС отстоява интересите на Русия в противовес на западните санкции?
 
Страните от БРИКС не участват във въведените от Запада санкции. Във връзка с драстичното съкращаване на стокооборота със Запада ролята на пазарите на БРИКС за Русия безусловно се разраства. Много от страните на БРИКС отвориха активно своя стокообмен за Русия, което изигра изключително важна роля в създалата се ситуация. БРИКС също така подкрепя Русия по много въпроси в ООН и в други международни организации.
 
Смятате ли, че кризата трябва да се използва за подсилване на сътрудничеството между страните на БРИКС?

В една или друга степен почти всички страни от БРИКС са засегнати от негативното влияние на кризата. Развитието на сътрудничеството между тях може да бъде добра опора за решаване на проблемите, пред които са изправени техните икономики. Именно това цели стратегията за икономическо взаимодействие на страните от БРИКС и подготвяния от тях план на действие.

Може ли кризата да се превърне в тласък за икономическото развитие на Русия?

Теоретически съкращаването на доходите от износа на суровини и рязкото падане на курса на рублата могат да бъдат причина за развитие и разрастване на производствените отрасли, обработващата промишленост и реиндустриализациията на страната, като цяло с нова технологична база. Полагат се големи усилия, но те не са достатъчни. Центърът на тежестта пада не на развитието, а на поддръжка на макроикономическата стабилност, т.е. възпроизвеждане на предишният модел.

Георгий Толорая. Снимка: Личен архивГеоргий Толорая. Снимка: Личен архив.

Какво е влиянието на БРИКС върху световната икономика и има ли такова изобщо?

Независимо от съществуващите различия между страните от БРИКС, те все пак потвърдиха четири стратегически приоритета, насочени към подобряване на световната икономика: укрепването на БРИКС като алианс на глобалните политически и икономически реформатори, поддържане на ролята на ООН като гарант на международната сигурност, максимално използване на комплиментарността на икономиките на страните-членки на БРИКС и прогресивно развитие на сътрудничеството с цел модернизация на обществото. 

• БРИКС напълно солидарно се изказва по редица принципни проблеми в рамките на „голямата двадцатка” (голямата двайсетица), като при това е с фактически централен механизъм на вземане на решенията, насочени към проблемите на глобалната икономическа криза. 

• БРИКС поддържа и тезата за реформа на институциите за глобално финансово управление, преди всичко МВФ и Световната банка. 

• БРИКС също така предлага пакет от мерки за реформата на споменатите институции, предполагащи, в това число, и отказ от регионалните и национални принципи за разпределянето на ръководните длъжности и постове. Предлаганият от страните на БРИКС пакет от мерки позволява да се създадат предпоставки за засилване на ролята на развиващите се страни в сферата на глобалните финанси. Това означава, че в случай на реализация БРИКС ще способства за формирането на много по-устойчиво равновесие в международната финансова система. 

• Страните от БРИКС смятат за целесъобразно създаването на специална комисия за мониторинг на дейността на рейтинговите агенции в рамките на Съвета по финансова стабилност на „Групата на двадцатката”. Обединението ще се трансформира в механизъм на сътрудничество в редица области, представляващи взаимен интерес. Това са преди всичко енергетиката, производството в леката и тежката промишленост, селското стопанство, здравеопазването и образованието. Всичко това ще позволи съвместно да решаваме проблемите и да преодоляваме възникващите предизвикателства. 

• Освен политиката и икономиката съществуват над тридесет направления, които също са в приоритетите на БРИКС. Това са: сигурността, екологията, транспортът, използването на т.н. „общи пространства”, като космоса, водните пространства и световния океан, интернета и много други отрасли.
 
Как ще коментирате факта, че китайският юан се превръща в световна валута?

Определено ролята на юана расте, но за сега той не е станал и едва ли ще стане в близкото бъдеще световна валута от резерва.

Възможно ли е в БРИКС да се включат и други страни?

Засега е прието решение да не се разширява съставът на БРИКС. Първоначално трябва да се стремим да се усъвършенстваме и да изработим точни и ясни правила на взаимодействие вътре в самото обединение. Наред с това смятам за необходимо да не се отблъскват страните, които имат желание да си взаимодействат и сътрудничат с БРИКС. С тях трябва да се изграждат отношения на сътрудничество в рамките на „outreach” механизма. Би било възможно и да се създаде институт на наблюдателите или партньорите по диалога с БРИКС.

Икономиката бе основна опорна точка в създаването на БРИКС. Какво ще кажете за политическият елемент?

Днешната ситуация става все по турбулентна, което от своя страна не позволява да се даде еднозначен отговор на въпроса за бъдещата архитектура на глобалното управление, както и за подреждането на силите и ролите в световния пъзел. В силата на днешната динамика и развоя на геополитическите събития не е възможно точно да се прогнозира каква ще е и ролята на такива обединения като БРИКС. По-нататъшните перспективи за близко и далечно бъдеще на организацията са доста противоречиви и зависещи от редица политически и икономически фактори. 

Наред с това обаче едно е сигурно – че страните, които вече са в обединението, ще играят все по-значима роля в световния ред и устройството на света през ХХI век. Много е голяма вероятността да продължат механизма на БРИКС за взаимна координация на усилията и укрепването на своите позиции. Нов изключително важен фактор на глобалното управление става преориентацията на модела за глобален икономически ръст с традиционния западен вектор към страните от АТР и други развиващи се райони на света. 
 
Може ли в лицето на БРИКС да видим алтернатива на ЕС?

Не, това са напълно различни структури от различен формат. ЕС – това е интеграционно обединение на твърда и негъвкава структура на управление. БРИКС – това е диалогов формат, който прераства в междудържавно обединение без наднационални структури. 

За съжаление, много е трудно да се разчита на бързото сближаване на ЕС и БРИКС, въпреки че и двете страни проявяват интерес към това. Такава „свръзка” би променила коренно разпределението на световните сили, в това число би отслабило зависимостта на Европа от САЩ. Наивно е обаче да се надяваме това да се случи.

"Российская газета". Всички права запазени.

Този уебсайт използва "бисквитки". Кликнете тук , за да разберете повече.

Приемам "бисквитките"