Русия ще разкрива данни за сметките на чужденци пред техните правителства

„Коммерсант“
Руските власти се съгласиха да разкриват данни за сметките и данъците на чуждите граждани пред техните правителства. ТАСС съобщава, че в средата на май, на форума на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Русия се е присъединила към системата за автоматичен обмен на данъчна информация по международния стандарт CRS (Common Reporting Standard). „Руски дневник“ се поинтересува, кого на първо място касае това решение.

Кого ще засегне новото споразумение?

Считано от 2017 г. ще започне събиране на финансова информация за сметките на чуждестранните физически и юридически лица в руските банки. През 2018 г. информацията ще бъде предадена на данъчните служби в страните-участнички в споразумението. Засега договорът е подписан от 82 страни, в това число Аржентина, Белгия, България, Великобритания, Германия, Индия, Испания, Италия, Корея, Португалия, Франция, Хърватия. Пълният списък на страните, присъединили се към CRS е публикуван тук: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/MCAA-Signatories.pdf.

Впрочем не е задължително Русия да обменя информация с всички страни, подписали споразумението. Формално страната трябва в най-кратки срокове да уведоми държавите, с които би желала да обменя информация, и процедурата ще стартира само при взаимно съгласие.

Каква информация ще предават банките в данъчните служби?

Съгласно законопроекта, който вече е подготвен от главното данъчно ведомство на Русия – Федералната данъчна служба, банките и финансовите институции трябва да дават отчет за инвестиционните доходи на клиентите си, за продажбата на акции, за баланса на сметките, лихвите по влоговете, облигациите. Но за това ще трябва предварително да се изясни, кой е крайният бенефициент на сметката или на ценните книжа.

Ако аз съм чужд гражданин, но получавам заплата в Русия, трябва ли да се притеснявам?

Ако вие се водите резидент в Русия, то информацията за вашите сметки не подлежи на събиране и анализ. Но всяка страна си има нейни правила за определяне на резидентство. Чужденецът, за да се смята за руски резидент, трябва да притежава временно жителство или работна виза и да се е установил в страната най-малко от година, да получава доходи и да плаща данъци в РФ. Но съществуват и критерии, които могат да послужат като критерий лицето да бъде признато за резидент на няколко страни (двойно гражданство). Тогава вероятно ще ви се наложи да плащате данъци и в страната си. Например гражданите на САЩ, без значение от това, къде получават доходи, са длъжни да плащат данъци в Америка.

Как ще се събира информацията, трябва ли да се попълват формуляри?

Ако по сметката си разполагате с по-малко от $1 милион, то на банката може би ще ѝ е необходима само информация за вашето резидентство, тоест къде сте регистрирани и къде плащате данъците си. Ако имате в сметката над $1 милион, то на банката може да ѝ потрябва по-детайлна информация. Тогава нейни служители могат да ви се обадят и да зададат уточняващи въпроси. А данните от сметки на юридически лица с остатък, по-малък от $250 хиляди, въобще не подлежат на анализ. А ако вие сте решили да откривате нова сметка, то ще ви се наложи да попълните специален формуляр, в който въпросите се отнасят предимно до резидентството.

Какво влияние ще окаже това върху крупния чуждестранен бизнес, работещ в Русия?

Ако чуждата компания работи в Русия чрез дъщерна фирма или филиал, които плащат данъците си в Русия, то банката няма да събира данни. Повишен интерес ще представляват само сметките на холдингите и тръстовете, тъй като при такива форми на собственост крайният собственик не е очевиден. При тръста има лице, на което собствеността е предадена за доверително управление. А при холдинговата структура има разчленена мрежа от дъщерни предприятия. В тяхно отношение главната цел е да се изясни, кой е главното контролно лице, крайният бенефициент. Тази информация също така ще се издирва от банките.

Защо Русия се присъедини към споразумението за размяна на данъчна информация?

Основната цел е борба с офшорните компании, а именно достъпа до информация за руски собственици на сметки в чужди банки. Всички, които се съгласят да си разменят с Русия данни, ще получат информация не само за своите резиденти, но и ще са задължени да споделят аналогични данни за руснаци.

При подготовката на материала са използвани коментарите на експерти от E&Y, PWC, данни от ОИСР.

"Российская газета". Всички права запазени.

Този уебсайт използва "бисквитки". Кликнете тук , за да разберете повече.

Приемам "бисквитките"