Как се извършва смъртното наказание в Русия: от разчленяване до масови екзекуции

Наталия Носова
В Русия има мораториум върху смъртното наказание от 1997 година. Преди това от векове държавата убива престъпниците или онези, които провъзгласява за такива - често използвайки доста изобретателни методи.

Последният път, когато в Русия е изпълнено смъртно наказание, е преди повече от 20 години, през 1996 година. Според някои сведения последният човек, който е екзекутиран, е серийният убиец Сергей Головкин, осъден за изнасилване и убийство на повече от 30 момчета - той е екзекутиран чрез разстрел през август същата година.

Според някои източници друг неназован престъпник е последното лице, което е екзекутирано през септември 1996 година. Във всеки случай през април 1997 г. Русия, след присъединяването си към Съвета на Европа, подписва Протокол № 6 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, който забранява прилагането на смъртното наказание в мирно време. Оттогава в Русия има мораториум върху смъртното наказание.

Двадесет години без смъртното наказание е малък период от време в сравнение с вековете, през които руската държава под една или друга форма елиминира онези, които или са извършили тежки престъпления, или са считани за нежелани от властите. Кой бива осъждан на смърт, за какви престъпления и как се изпълнява смъртното наказание?

"Аутсорсинг" екзекуция

Репродукция на миниатюрата

Както в целия свят, хората в Русия са убивани от древни времена, включително с наказателни цели. През Средновековието, когато клановите или племенните обичаи се прилагат вместо правна система, кръвните "отмъщения" са норма на живот - за убийство семейството на жертвата има правото да отнеме живота на убиеца.

Първият запис на славянско право, правният кодекс на "Руска правда" от XIV в., гласи: "Ако човек убие човек, братът трябва да бъде отмъстен от брат или баща, син, братовчед или син на брата". Властите предпочитат да не извършват екзекуции - според правния кодекс ако жертвата няма роднини, е достатъчно убиецът да плати глоба в хазната на княза, за да се "откупи".

Начините на изпълнение не са конкретизирани от законодателството по онова време: съдейки по хрониките, те зависят от жестокостта и въображението на лицата, отговарящи за екзекуциите. След като Киевска Рус приема християнството през 988 г., някои езически лица, които отказват да преминат към християнство, са изгорени живи. Княз Изяслав, след като щурмува Киев, заповядва 70 мъже първо да бъдат ослепени и след това екзекутирани. Тези с оръжията решават кой да бъде екзекутиран и кой да бъде пощаден.

Строги владетели

Едно от първите публични екзекуции в Русия

С увеличаването на силата на московските князе, които добавят повече нова територия към своето велико княжество, законът става по-регламентиран и това се отразява на смъртното наказание. "Двинская грамота" от 1398 г. предвижда, че крадци, хванати за кражба за трети път, трябва да бъдат обесени. Централните власти се занимават с тези въпроси.

Както се казва, апетитът идва с яденето - и с течение на времето Великото московско княжество уточнява все повече престъпления, наказуеми със смъртно наказание. Съдебникът на Иван III от 1497 г. въвежда смъртно наказание за "кражба, грабеж, убийство или злонамерена клевета с цел изнудване". Но при Иван III са екзекутирани и онези, които владетелят счита просто за нежелателни: например еретиците са изгаряни живи.

Садист на трона

Изгаряне на Авакум Петров

Но именно внукът на Иван III, Иван IV, известен като Иван Грозни (управлявал между 1533 и 1584 г.), извежда смъртното наказание, както и изтезанията, до ново ниво на варварство. "Винаги сме имали свободата да възнаграждаваме нашите роби, както и да ги екзекутираме ...", пише първият руски цар, като се отнася до всичките си поданици като "роби". През периода на Опричнина [масови репресии срещу болярите] са екзекутирани поне 4500 души.

Освен обичайните обезглавявания и обесвания, разчленяването става широко разпространено – при него тялото на престъпника се нарязва на парчета. Ако екзекуцията е "лека", първо се отрязва главата; в противен случай жертвата се обезглавява накрая, за да може първо да понесе мъченията. Ударът се упражнява: специалното умение на палача е да гарантира, че острието преминава през тялото на жертвата, без да докосва жизнените ѝ органи, за да не умре твърде бързо. По отношение на предателите Иван IV заповядва да се варят във вода, вино или масло, докато умрат.

Царят не се колебае в измислянето на нови, особено мъчителни методи за екзекуция. Така историкът Владимир Игнатов, в книгата си "Палачи и екзекуции в историята на Русия и СССР", пише, че "веднъж царят нарежда воеводата [управителя] Никита Казаринов, който положил монашески обет, да бъде вързан за барел барут и взривен, като царят твърди, че монасите са ангели и трябва да летят към небето".

Екзекуции при Романови

Утрото на екзекуцията на стрелците (1881).

След анархичното Смутно време (1598-1613) в Русия на власт идва нова династия - Романовите, но тенденцията за регламентиране и едновременното укрепване на смъртното наказание остава непроменена. Кодексът на Съвета от 1649 г., основният документ на руското законодателство за следващите 200 години, сега предписва смъртно наказание за 60 вида престъпления.

Официално предписаните видове наказания включват, например, живо изгаряне за богохулство. "Ако някой хули Бога... хулителят, веднъж изобличен, трябва да бъде екзекутиран, като бъде изгорен жив." Фалшификатори, отстъпници, изнасилвачи, убийци и крадци - всички те трябва да бъдат екзекутирани. За по-дребни провинения виновните са пребивани с камшик, известен като плетеница.

Според държавния служител Григорий Котошихин в Москва тогава действат 50 професионални палачи. И работата им е доста: по време на управлението на Алексей Михайлович Романов (1645-1676 г.), отбелязва Котошихин, са екзекутирани 7000 души.

Кръв се пролива и по време на управлението на сина на Алексей - Петър I (1682-1725). Потиснал бунта на стрелците през 1698 г., Петър жестоко наказва царската "стара гвардия". В продължение на 10 дни в Москва се извършват екзекуции на стрелци след жестоки изтезания: според историка Николай Костомаров "на Червения площад на четирима се чупят ръцете и краката на колелото, други биват обезглавявани, а мнозинството е обесено". Петър лично отсича главите на петима стрелци.

Почивка от смъртта

Жигосване на престъпници

Първоначалните наследници на Петър продължават практиката да извършват екзекуции често и в голям мащаб, въпреки че ексцентричността на Иван Грозни остава в миналото - от XVIII в. има обезглавявания, обесвания и екзекуции чрез разстрел. Всичко се променя, когато дъщерята на Петър - Елисавета (управлявала от 1741 до 1762 г.), се възкачва на трона. Императрицата е твърд противник на смъртното наказание и не подписва нито една смъртна присъда по време на управлението си.

Според историка Елена Марасинова благочестивата Елисавета Петровна не иска да съгреши с убийство пред съвестта си чрез подписването на смъртни присъди. "Мораториумът върху смъртното наказание в Русия отразява не идеалите на просвещението, а средновековната религиозност, от една страна, а от друга увереността на автократите, че държавното право и волята на автократа са едно и също нещо", казва Марасинова. Това не е от голяма полза за престъпниците, които иначе са щели да бъдат екзекутирани: те са маркирани с железни печати, хрущялът, който разделя ноздрите им, е изтръгнат и са заточени да вършат тежък труд до края на живота си.

Въпреки това 20-годишната пауза в екзекуциите изиграва огромна роля за хуманизиране на властите. "Само за две десетилетия управляващият и образован елит вече е готов да обсъжда нуждата от смъртното наказание", пише Марасинова.

Впоследствие при Романови са екзекутирани предимно държавни престъпници, които заплашват живота на императора или държавната власт: включват самозванецът Емелян Пугачов, петима водачи на въстанието на декабристите и революционерите, убили Александър II. От 1826 до 1905 г. в Русия са екзекутирани 525 души. XX в. обаче слага край на този хуманизъм.

Гражданската война

Между 1905 и 1910 г. правителството на Николай II екзекутира главно чрез обесване над 3700 души - така властите се справят с въстанията, които плъзват из империята. "Реакцията на руското общество към екзекуциите е горчива... Горката Русия, ако само знае какво я очаква!", пише Владимир Игнатов.

Вярно е, че след победната Oктомврийска революция през 1917 г., с която болшевиките идват на власт, насилието достига съвсем ново ниво. След като отменя смъртното наказание през октомври 1917 г., до февруари 1918 г. правителството на Ленин не просто връща смъртното наказание, но позволява класовите врагове да бъдат екзекутирани без съд.

"Вражески агенти, спекуланти, главорези, хулигани, контрреволюционни агитатори и шпиони трябва да бъдат разстреляни на местопрестъплението", гласи постановлението - Социалистическата родина е в опасност! Съгласно друго постановление относно червения терор, всеки, който е свързан с антиболшевишки сили по някакъв начин, трябва да бъде разстрелян.

"След обнародването на постановлението за червения терор започва ера на терор, която няма прецедент в историята", посочва Игнатов. Болшевиките се стремят да изградят идеално ново общество и по време на Гражданската война (1918-1922 г.) систематично елиминират всеки, който не споделя техните идеали. Невъзможно е да се даде точна цифра колко хора са екзекутирани през този период - особено като се има предвид, че болшевиките, както и техните противници, извършват екзекуции без съдебен или документален запис. Според различни оценки, цифрите варират от 50 хиляди до над милион.

Професионални палачи

Василий Блохин. Официален архив на КГБ.

След относителното затишие от втората половина на 20-те години на миналия век, нова вълна от терор обхваща СССР през 1930-те години, когато Йосиф Сталин взема цялата власт в ръцете си. Според най-консервативните оценки, между 1930 и 1953 г. са екзекутирани над 780 000 души. Съгласно законодателството от 1935 г. е разрешено екзекутирането на хора от 12-годишна възраст.

През този ужасен период на "сцената" се появяват супер екзекутори - членове на ОГПУ/НКВД/МГБ [предшественици на КГБ], които денонощно изпълняват смъртни присъди. Времето на фантазиите на Иван Грозни свършва: по правило хората, които са арестувани, са рутинно бити при задържане, измъчвани по време на разпит и след това екзекутирани чрез разстрел (въпреки че някои са обесвани).

Един от най-известните носители на рекорди за екзекуциие Василий Блохин, който лично екзекутира няколко хиляди души (между 5000 и 15 000, според различни оценки). Бивш негов колега припомня, че за да извърши екзекуциите, Блохин се преоблича от униформата на НКВД в костюм на палач: кожена престилка, кожени ръкавици и високи ботуши. Блохин се издига в чин генерал на държавна сигурност и умира от естествена смърт през 1955 година.

"Безспорно е, че пиехме водка, докато не припаднехме. Каквото и да каже някой, това не беше лесна работа. Толкова се уморявахме, че на моменти трудно можехме да се изправим на крака. И се миехме с одеколон до кръста. Иначе беше невъзможно да се отървем от миризмата на кръв и прах", спомня си подчинен, работещ под надзора на Блохин. Много агенти на ЧК (тайната полиция) нямат късмета на Блохин - поради постоянните вътрешни чистки самите те се изправят пред отряд за екзекуция.

Край на смъртното наказание

Андрей Чикатило, един от най-известните серийни убийци в СССР. На 14 февруари 1994 г. Чикатило е отведен на мястото за изпълнение на присъдата. Той е прострелян в тила.

След смъртта на Сталин през 1953 г. смъртното наказание се изпълнява в много по-малко случаи, но през целия съветски период то остава инструмент за контрол върху обществото. Между 1962 и 1989 г. съдебните органи на СССР постановяват над 24 000 смъртни присъди, от които малко под 2 500 приключват с помилване. Екзекуциите се случват изключително чрез стрелба.

В новата Русия смъртното наказание се прилага в много по-малък мащаб: има 163 смъртни присъди между 1991 и 1996 година. Оттогава, както вече споменахме, съществува мораториум върху смъртното наказание. Правителството последователно отхвърля възможността да я върне обратно. "Експертите смятат, че по-строгите наказания не водят до премахване на престъпността или до намаляване на нивото на престъпността", казва Владимир Путин през 2013 година.

ГУЛАГ: Надникнете в основните наказателни лагери в Съветския съюз!

Внимание! Всяко пълно или частично копиране на материали на Russia Beyond без писмено разрешение и директен линк към оригиналната публикация на Russia Beyond, включително от други електронни ресурси, ще се смята за грубо нарушение на Закона за защита на интелектуалната собственост на Руската федерация. Russia Beyond и медийният холдинг RT си запазват правото да реагират на подобни нарушения в различни държави, включително по съдебен ред.

Вижте още:

Този уебсайт използва "бисквитки". Кликнете тук , за да разберете повече.

Приемам "бисквитките"